Комитет “Обществено здраве” (SCOPH)

logo_scoph_rgbКомитета по обществено здраве (SCOPH)  чрез своите знания, умения и възможности работи като цяло към осигуряване на здраво общество, за да живеят всички хора един живот на пълно физическо, психическо и социално благополучие.

С цел да се работи за постигане на нашата визия, ние насърчаваме обществено информационни дейности на местно ниво, които са вдъхновени от най-добрите практики в рамките на нашата федерация и чрез разработването на нашите собствени умения и потенциал, като студенти по медицина и бъдещи професионалисти в областта на здравеопазването. Нашите основни цели включват  превенция на заболяванията  в нашето общество, насърчаване на здравеопазването и образованието, повишаване на информираността. Развиване на умения и знания на студентите по медицина, като бъдещи здравни професионалисти, работещи като международен екип и сътрудничесво с външни на SCOPH организации за използване на потенциала на над един милион студенти по медицина в цял свят.

Отговорник на комитет “Обществено здраве” – Цветина Василева