Комитет “Човешки права и мир” (SCORE)

Комитетът по Чlogo_scorp_rgb_squaredовешки Права и Мир – Standing Committee on Human Rights and Peace( SCORP) е активен комитет, който защитава Правата на човека, бежанците и мира. Това са въпроси, чиито аспекти се променят постоянно под влиянието на моментното състояние на регионалната и глобална политика, природата и много други фактори. Самият комитет е постоянно реформиран, за да може да се приспособява към непрекъснато изменящите се нужди, които са представени по различен начин във всяка държава. Комитетът на Бежанците – Standing Committee on Refugees and Peace (SCORP) е основан през 1983 г., когато проблемът с бежанците става обществено значим на международно ниво. Мисията на новосъздадения комитет бива да повиши осведомеността и да привлече вниманието към проблемите на бежанците и изселниците. След известно време обаче, членовете на комитета установили, че техните усилия са по-скоро успокоителни и ефективни само в краткосрочен план. Във връзка с изискването за по-добро посрещане на предизвикателството на проблема и намирането на устойчиво решение за него е забелязано огромното значение на предотвратяването на конфликти и защитата срещу нарушаването и посегателството над човешките права. Въз основа на тези идеи през 2005 г., след като се забелязва, че SCORP все повече и повече се занимава с правата на човека и по този начин индиректно с правата на бежанците, комитетът променя името си, за да илюстрира по-добре истинската си дейност. Така той се превръща в Комитет по Човешки Права и Мир -Standing Committee on Human Rights and Peace, запазвайки неговото съкращение – SCORP.

Човешките права са в центъра на множество дискусии и теми на международно ниво и остават съществен аспект от глобалното общество. Чрез SCORP към IFMSA гласът на студентите по Медицина бива чут в борбата им за защита на човешките права. Като член на IFMSA студентът по Медицина има възможност да изиграе важна роля в активизма за тяхната защита. Денят на Човешките Права, който се чества ежегодно от IFMSA, е възможност за всеки студент по Медицина да защити човешките права, различието и да се застъпи за това всички хора навсякъде по света да имат пълното удовлетворение от всички права.

SCORP отстоява човешките права като проявява инициатива на локално и на глобално ниво. Ние апелираме за защита на правото на свобода и защита от дискриминация, както и изискваме еднакво отношение, даващо респект и достойнство. Комитетът застава срещу насилието и нарушаването на всеобщите права. IFMSA като международна организация на студентите по Медицина вярва, че е наше задължение като бъдещи лекари да интегрираме в нашата практика подход към здравето, основан на човешките права. В тази връзка комитетът организира и осъществява множество кампании в защита на различни човешки права, в това число и свързани със здравето и здравеопазването, както и такива срещу дискриминацията на хора в неравностойно положение и за подпомагане на деца и възрастни, настанени в домове за социални грижи.

Отговорник към “Човешки права и мир” е Драгостина Цочева.