Комитет “Научен обмен” (SCORE)

1335805852_logo_score_cmyk_squaredНаучният обмен цели провеждане на едномесечен стаж в чужбина по дадена научна тема. Студентът бива включен в изследователски екип и участва в провеждането на научно изследване под наблюдението на ръководител.Участие в научен обмен има право всеки студент завършил 1-ви курс. Местата се разпределят между кандидатите по точно определени общи за всички студенти по медицина в България критерии: академичен успех, владеене на езици, принос към дейностите на АСМБ и научна дейност.

Отговорник на комитет “Научен обмен” – Богомил Стоянов