Малко повече за обмените на IFMSA

АСМБ ви предлага възможността да изкарате едномесечен стаж в много страни. Можете да се регистрирате, да изплатите фиксирана сума и получавате място в двустранна програма за обмен, включваща стаж в болница или работа по научен проект, настаняване за месеца и 1 хранене на ден. За всеки човек, който напуска България, се осигурява обменник на негово място от чужбина в България. Така получавате не се само поглед върху здравната система на други държава, но се срещате с много нови хора и студенти от тези страни, както и други студенти, които са на обмен там в същото време. Обмените се извършват със съдействието на Медицинските Унверситети, защото стажовете се провеждат в университетски болници или болници, които обучават студенти.

Регистрационен период:

През октомври и ноември всяка година се обявяват възможните места за стаж през следващите два семестъра. Тогава е времето, когато трябва да се регистрирате за обмен. Често остават места и след първо класиране! Те са предмет на следващи класирания, докато се запълнят всички договорени места.

Условия за кандидатстване

За да кандидатствате за научен обмен трябва да сте студент по медицина след 1-ви курс, а за професионален обмен – студент по медицина след 3-ти курс!!!

Процедура за кандидатстване

Нашата регистрация през октомври/ноември работи на следния принцип:
Всяка година се разработват, разширяват и подновяват критериите за класиране от националните отговорници по професионален и научен обмен. Класирането се обосновава на точки, които получавате спрямо критериите. Владеенето на езици, успехът от предишните два семестъра дават основните точки. Голяма част от класираните заминават само въз основа на тях. Всички останали странични дейности, в които сте участвали – студентски и нестудентски конференции, кампании на АСМБ, участие в проекти и т.н. Ви носят повече точки и Ви доближават още повече до желаното Ви място. Именно това е още една причина да взимате участие в дейностите на организацията ни. След като попълните формулярите за кандидатсване с по пет желани дестинации и ги предадете на локалните отговорници по научен и професионален обмен, те ги обработват и ги изпращат на националните отговорници, които обикновено ги коригират, дообработват и Ви класират. Класирането се извършва едновременно сред всички студенти от медицинските факултети в България. До средата на декември обикновено класирането е обявено.
Това е времето, в което трябва да прецените дали ще запазите мястото си за стаж. Това става като се свържете с локалните отговорници по обмени и заплатите половината от таксата за обмен. Ако не желаете мястото, Вие го освобождавате и то остава за второ класиране и така докато се заемат всички места. След като запазите мястото си ще получите ел. писмо с пароли, които ще можете да въведете в електронната база с данни на IFMSA. Там ще попълните личните си данни, в низходящ ред – желаните факултети в отделните градове, желаните клиники или проекти за стаж също в низходящ ред, мотивационни писма и препоръки. Така съответните посрещащи организации ще могат да обработят желанията Ви и да Ви разпределят. Дали обаче желанието Ви ще бъде изпълнено зависи от организаторския талант на посрещащата Ви организация.

Забележка:

Някои градове и клиники са особено популярни. За нашите партньорски организации понякога и невъзможно да изпълнят всички желания. Ако не попаднете в някой от вашите желани градове или клиники, тъй като те вече са пълни, това не може да бъде основателна причина да се откажете от стажа си. Това наистина е рядкост, но трябва да бъдете подготвени! Ако искате да се откажете по каквито и да било други причини, то трябва да го сторите до началото на март идната година, за да може да бъде намерен човек, заминаващ на Ваше място. Процедурно това се извършва с декларация, в която упоменавате, че се отказвате и причината за отказването Ви. Така ще можете да получите и парите си обратно. Ако го направите след март ще трябва да заплатите и оставащата половина от таксата, тъй като на Ваше място по договор вече идва човек, за когото трябва да се погрижим тук.

NB! Нормално най-късно два месеца преди да заминете на обмен е необходимо да заплатите оставащата част от таксата си!!!

Други организационни въпроси:

По принцип АСМБ предлага обмени за по-голямата част от годината. В някои страни обаче само месеците юли, август и септември месец са на разположение за стаж. Поради това трябва да се информирате предварително за обменните условия (exchange conditions) за страната на вашия избор и в заявлението за обмен можете да посочите точно месеца, в който искате да пътувате.
Партньорска организация в съответната страна организира настаняване стаж и едно хранене на ден (в някои страни се дават джобни пари или карта за обществения транспорт). В зависимост от приемащата държава се организират и разнообразни „социални програми“, предвидени за свободното време. Същите, които предлагаме и ние на студентите, които идват в България. В края на стажа Ви получавате сертфикат на английски, подписан и подпечатан от университета, в който се провежда обмена Ви. Този сертификат се получва само в случай, че сте изкарали в болницата поне 70% от определеното преди началото на стажа Ви време.

Кои страни мога да избера?

Всеки август се провежда обща среща на всички национални организации, къдетo се сключват нови договори за обмен между партньорските организации. Работи се на прост разменен принцип: Всеки представител на дадена държава може да предложи определен брой места за стаж, които разменя с другите страни. Така всяка година ние обявяваме в сайта и разлепяме плакати в университета с новите възможни места. В Wikiscope можете да намерите друга важна информация за страната Ви на избор. Разбира се, че когато избирате страната, в която искате да прекарате обмена си, Вие ще имате страни – фаворити и страни, които не желаете толкова много. В документите си за кандидатстване ще можете да посочите до 5 желания. Преценете точките си и шанса си да се класирате за желанията си – ако избирате държава, за която знаете, че ще кандидатстват повече хора, а Вие сте сигурни, че те имат по-голям шанс от Вас (говорят езика на страната, имат по-висок успех, взимали са участие в повече инициативи на АСМБ) – посочете в заявлението за кандидатстване не най-големите си фаворити – така има по-голяма вероятност да бъдете класирани за стаж изобщо. Имайте предвид, че на година подават документи около 200 човека, а заминават около 110.

Един съвет – не търсете само по-далечните страни и държавите с по-висок стандарт от нашия – няма гаранция, че стаж в Германия, Англия, Франция, САЩ или Канада ще бъде по-ползотворен от този в Хърватска например. Причината за това е, че в по-развитите страни има по-силни закони и механизми, закрилящи пациента от студентска ръка. А реално погледнато – в по-близките нам страни ще се чувствате по-добре с манталитета на хората и отново ще се запознаете с интересни хора, култура и медицина. Студенти сте – сега имате време да натрупвате опит!
Важно! След като обявим на кое място сте се класирали ще мине известно време, докато получите CA (card of acceptance) Причината е, че на партньорските ни организации е необходимо малко време, докато Ви изберат град и клиника, в която да стажувате.

Защо плащам?

Сумата, която плащате за Вашия обмен ще бъде използвана за студента, който идва в България в замяна. С нея ние му осигуряваме храна, посрещане на летището и др, (За съжаление България не е туристически friendly държава, в която просто да можеш да обясниш на пристигащия как да стигне от летището до гарата и от гарата до общежитието), социална програма. Човекът, който идва в България на Ваше място често плаща дори по-висока цена в собствената си държава, за да може Вие да бъдете посрещнати там. Тази система помога на студентите от финансово по-слабите страни да се възползват от стаж в чужбина. Вие всъщност не заплащате стажа си, а стажа на студента, пристигащ в замяна. За плащането по стажа си се обърнете към отговорниците ни по научен и професионален обмен, които са на Ваше разположение. Таксата се плаща на две вноски – едната веднага след като сте класиран и втората най-късно два месеца преди да заминете на обмен (за по конкретна информация се обърнете към отговорниците по обмени).

Ако заминавате на професионален обмен след трети или четвърти курс, то имайте предвид, че стажът Ви там може да бъде признат като задължителния сестрински стаж. За цел трябва да подадете молба до декана на МФ (можете да я дадете и на инспекторките в учебен отдел за съответния курс). В молбата трябва да упоменете мястото, където ще прекарате обмена си и да помолите предварително той да бъде признат за задължителния Ви сестрински стаж. След прибирането си представете сертификата, който ще Ви дадат от локалната организация на учебен отдел.
Преди да започнете да резервирате билети за пътуването попитайте отговорниците по научен или професионален обмен дали има и други хора от България, които ще пътуват на обмен в същата държава и същото време като Вас. Винаги е по-приятно, когато имате още някого със себе си в чужбина.
Изкарайте си европейска здравна карта, ако заминавате в страна е ЕС или си изкарайте застраховка „Помощ при пътуване”, ако държавата е извън ЕС. Задължително кажете на застрахователния агент коя е дестинацията Ви, за да Ви предложи правилната застраховка.
Ако държавата не е в ЕС се информирайте дали е необходима виза, за да пътувате.
Ако държавата не е в ЕС се информирайте кое е най-близкото българско посолство или консулство до града, в който ще се намирате. Вземете телефона му и се регистрирайте в посолството/консулството веднага след пристигането Ви. Може и параноично да звучи, но всичко се случва, а така по-лесно ще Ви намерят, ако се налага.
След като получите card of acceptance и в нея видите кой е вашето лице за контакт – се свържете с него/нея – facebook, ел. поща, skype вършат перфектна работа. Разпитайте го за по-характерни неща – той/тя е затова там.

Критерии за Обменни програми към АСМБ 2016/2017

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ:

 1. Студентите, кандидатстващи за обмен трябва да бъдат студенти по медицина, членове на АСМБ.
 1. Студенти, които не са изпратили уверение за успех от предходните два семестъра,  както и документ за владеене на английски език няма да бъдат допуснати за участие в класирането.
 1. Студенти, със среден успех по-нисък от 4.00 за предходните два семестъра, нямат право да участват в първо класиране.
 1. Бланката за кандидатстване и необходимите документи да бъдат изпратени на exchanges@amsbulgaria.net в срок до 23:59 часа на 18.11.2016 – в противен случай няма да бъдат разгледани.
 1. Студенти, които вече са пътували на обмен – научен или професионален, следва да приложат сертификата си.

Забележка!  Ако кандидатът е пътувал на обмен към IFMSA, но не представи сертификат при кандидатстване или не е попълнил Evaluation form в базата на IFMSA – ifmsa.org – отнемат се по 100 т. за всяко.

 1. Участието в кампании на АСМБ се потвърждава на базата на отчет от националните отговорници от съответния комитет, постъпил не по-късно от 11.11.2016 в 23:59. В противен случай точки няма да бъдат присъждани. Отчетите на националните отговорници се приемат само във формат Excel, съдържащ името на кампанията и нейния тип, нейната продължителност, име на организатор/и (до двама) и имена на всички участници. В случай, че такъв документ не постъпи в упоменатия срок и формат, точки за обмен няма да бъдат присъждани.
 1. Гореописаната форма  в т.6 е единствената база, върху която ще се присъждат точки от кампании – отчети от локални отговорници, снимков материал и други доказателствени форми няма да бъдат взети под внимание.
 1. Студенти в годината на държавен стаж имат право да участват в класирането в годината, която започва стажът им. Посрещащата държава има право да откаже обмен на този студент.
 2. След завършен първи семестър – студентите  могат да кандидатстват за научен обмен, а след завършен трети семестър – и за професионален.
 1. Изготвянето на класиране се извършва от екипа на комитетите по обмен, съгласно „Вътрешния правилник на комитетите по научен и професионален обмен“ .
 1. Кандидатите нямат право да пътуват по обмен две поредни години в една и съща страна, ако сключените за нея договори са по-малко от 4. При липса на кандидат последното отпада, независимо дали обменът е унилатерален или билатерален; Кандидатите имат право на един обмен за обменен сезон.
 1. За да участват кандидатите в първо класиране, трябва да са били СР (лице за контакт) през предходната една година (01.11.2015г.-31.10.2016г. ) на поне един чужденец. Всички останали кандидати участват в класирането след всички СР-та, т.е. местата за обмен се разпределят между хората били СР и след всички тях – останалите кандидати.
 1. Комитетите по професионален и научен обмен провеждат три национални класирания, след което  останалите договори се разпределят между студентите, първи изявили желание след промоция, проведена от локалните отговорници.
 1. Кандидат, отказал се от мястото си за обмен след края на трето класиране, няма право да замине на друг обмен за този обменен сезон.

Забележка!  Кандидат, отказал се от обмен без основателна причина след получаване на Card of acceptance от посрещащата държава, т.е. сключеният договор е провален по вина на студента, или е извършил действия по време на обмена си, които уронват престижа на Асоциацията, няма право да замине на обмен през следващия обменен сезон. Спорните случаи се разглеждат от УС и СКК на АСМБ.

Забележка!  Кандидатите нямат право да разменят местата си, за които са класирани помежду си без значенеи от кое ЮЛ са. При наличие на подобен казус, кандидатите губят право да заминат на обмен през същия и следващия обменен сезон.

Задължителни документи при кандидатстване:

 1. Уверение от университета
 2. Сертификат (документ) за владеене на официалния език на IFMSA – английски и диплома за завършено средно образование с посочен хорариум часове.

Забележка! При представяне на документ за владеене на английски, различен от признатите от Common European Framework of Language, за ниво над В2 без наличен хорариум, участникът не отпада  от класирането, но не получава точки за език.

 1. Сканирано копие от международен сертификат за завършен обмен (професионален и научен) към IFMSA – само за пътувалите.
 2. УВЕРЕНИЕ, ЧЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ЛОКАЛНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ЧЛЕН НА АСМБ

Забележка!  Без пълният набор от споменатите документи, студентът губи правото си да участва в класирането.

Критерии:

 1.     За завършен курс:

За I курс –  5 т.

За II курс – 10 т.

За III курс –  10 т.

За IV курс – 10 т.

За V курс –   5 т.

Забележка! Кандидатите, които не са ходили до момента на обмен, получават 30т. допълнително

 1.  Успех:

Успех от предходните 2 семестъра: точките се изчисляват по формулата:

Успех  * 16 + 4=(до мах.100 т.)

 1.  Език:

Забележка! За език не се присъждат точки без официален документ, в който са отбелязани хорариумът или ниво на изучавания език.

3.1. Точки се присъждат по един от следните начини:

3.1.1. Ако кандидатът владее английски език на ниво минимум B2 и по-високо (според Common European Framework of References for Languages – CAE, CPE, C1, C2, TELC, SAT, FCE, TOEFL, ЕССЕ, ЕСРЕ  и т.н.) –  100 т , за B1 – 55т.  Ако кандидатът притежава и представи сертификат (признат от Common European Framework of References for Languages) за владеене на официалния език на държавата, в която кандидатства с ниво В2 или нагоре – 150т., В1 – 85т. а при документ само с наличен хорариум, точките му се умножават по коефициент 1,5.  Всеки друг чужд език се оценява като втори език.

При кандидатстване със сертификат на официалния език на държава, английският се смята като втори език.

Забележка! Документите да бъдат на английски или български език, с изключение на сертификатите.

3.1.2. Ако е посещавал допълнително курсове с документ за хорариум или в дипломата му за средно образование е означен хорариумът часове, точките му по съответния език се изчисляват по формулата: (броя на часовете) Х 0,05 (до мах 80т.);. При изучаване на език, който е официален за държавата на кандидатсване, коефициентът е 1,5 (до максимум 120).

 3.2. За всеки следващ език – точките се изчисляват по формулата: (броя часове х 0.03) – максимално 30 т. Ако кандидатът владее език на ниво В2 вкл. и по- високо, представен с международно признат документ – 30 т, за ниво В1 – 20т.

 3.3. За майчин език точки не се присъждат. Изключение правят студентите, които представят документ за завършено средно или висше образование в англоговоряща държава. В тези случаи се присъждат 100т.

 1.  Научна дейност:

Научна дейност през последните две години (1.11.2014- 31.10.2016): максимум 150т. (за научен обмен се умножават по коефициент 2 – максимум 300т.)

Забележка! Изпращат се както сертификати – (документ – вкл. бадж) от участие, така и дигитален вариант на публикувания абстракт за доказване на активното участие

За публични лекции не се присъждат точки.

 • активно международно – 30т.
 • пасивно международно – 15т.
 • активно национално – 20т.
 • пасивно национално – 10т.
 • Публикувана статия в списание  (различно от абстракти, публикувани в книжка след конгреси) – 20т.
 1.   За заемане на пост в АСМБ през изминалия мандат (2015/2016)

Забележка! При заемане на две и повече позиции се оценява по следния начин: позицията, носеща най-много точки + ½ от точките на всяка следваща позиция.  За временно изпълняващ длъжност пълен брой точки се присъждат само ако това е единствената позиция на съответния член на Управителния съвет.

5.1. Председателски комитет на Управителен Съвет на АСМБ

 • Председател – 100т.
 • Заместник – председател по вътрешна дейност, заместник – председател по международна дейност, PR, секретар – 70т.
 • Асистенти на председателския комитет – 30т.
 • Член на СКК – 20т.

Забележка! Точки на членовете на УС/СКК се присъждат само ако са взели участие в най-малко 75% от заседанията на УС/СКК (съответно) в рамките на мандата им

Забележка! Ако  член на УС на АСМБ  закъснее с предаването на отчета си към IFMSA – 100 т. наказание; Ако закъснее с отчета си към УС на АСМБ-  отнемат се 50т.   при системно неизпълнение на задълженията и действия, уронващи престижа на асоциацията, да се отнемат на кандидата всички точки, полагащи му се по позиция и без право да участва в първо класиране за обмен.

5.2.    Председателски комитет на локално Юридическо Лице:

 • Локален председател – 70т.
 • Локален заместник – председател, PR, секретар – 50т.
 • Член на локално СКК/КС – 10т.

5.3. Отговоници на комитети (SCOPE, SCORE, SCOME, SCORA, SCOPH, SCORP):

 • Национален отгоовник по професионален/ научен обмен (in&out) – 60т.
 • Асистент на NEO/ NORE – 40т.
 • Локален отговорник по професионален/ научен обмен – 40т.
 • Асистент на LEO/LORE – 20т.
 • Национален отговорник на SCOME, SCORA, SCOPH, SCORP – 50т.
 • Асистент на национален отговорник – 30т.
 • Локален отговоник на SCOME, SCORA, SCOPH, SCORP – 30т.
 • Асистент на локален отговорник – 10т.
 1. Принос към комитетите на АСМБ
 • Принос към комитетите по научен и професионален обмен:
  • Дейността на Локалните отговорници се счита за изпълнена, ако са организирали поне Pre-Departure Trainings – PDTs (Pre-Exchange Training – PET & Training 4 Professional Excahgnes – T4PE), Upon Arrival Training, Contact Person- training. Всяко от тези събития се удостоверява с предаден отчет на Националния отговорник към съответния комитет до 2 седмици след провеждане на съответното събитие
 • за организатор на PDTs, UAT, CP-training – 15 т.
 • за участници в PDTs, UAT, CP-training– 10 т.
  • За заемане на позиция Contact person (CP) през изминалия обменен сезон:

Забележка! Кандидатите, били СР през изминалия обменен сезон участват с предимство в първо класиране. Всички останали кандидати се класират след тях.

 • eдно CP отговаря за до двама обменника – по 50т. (до максимум 100т.)
 • координатор на национална социална програма (до двама от ЮЛ) – 20т.
 • координатор на локална* социална програма извън рамките на града (до двама) – 15т.

Забележка! Критерии за дейността на Contact person. При неизпълнение на 6 от 8-те условия, точки за СР не се присъждат и кандидатът губи право да участва с предимство в първо класиране. Списък със СР-та да бъде представен 2 седмици преди първо класиране, задължително подпечатан и подписан от председателя и отговорниците по обмен на съответното ЮЛ.

 1. Осъществяване на контакт (навреме) и поддържането му с  пристигащият студент преди началото на обмена.
 2. Посрещане на чуждестранния студент: на летището , Автогарата, ЖП-гарата.
 3. Настаняване и регистрация в общежитията. (и регистрация  в МВР-ако е необходимо)
 4. Запознаване с болницата, отделението и ментора на чуждестранния студент.
 5. Запознаване с града.
 6. Участие в социална програма.
 7. Комуникация и помощ при нужда.
 8. Contact person следи за попълването на Evaluation Form от чуждестранния студент.

Забележка! Студенти, които не са заемали позиция Contact Person, но са се включили в социалната програма, организирана за чуждестранните студенти, получават право на участие в първо класиране.

 • Принос към комитети на АСМБ – SCOME, SCORP, SCOPH, SCORA през последната година 1.11.2015-31.10.2016 (до максимум 200т.)

Кампании/проекти:

 1. информационна
  • организатор – 15т.
  • изготвяне на информационни материали – видеа, плакати,брошури и др. – 15 т.
  • участници – 5 т.
  • разпространители – 5 т.
  • предварително обучение на участниците – 5 т.

Б.        обучителни – за обществото (вкл в училище, пациенти и тн)

 • организатор – 1-дневна – 15
 • организатор – 2-дневна – 20
 • организатор – 3-дневна – 25
 • участници – 1 смяна – 10
 • участници – 2 смени – 15
 • участници – 3 и повече смени – 20

Забележка! Дейностите ще се зачитат след предаване на краен отчет и допълнителен, включващ отделните смени на участниците

В. обучителна (за студенти) –  главен организатор / участници

 1. Организиране и провеждане на Soft skills Training – 20т.
 2. Участие в Soft skills training – 10т.
 3. Част от ОС на Workshop с продължителност 3 и повече дни (Спешна академия, Академия по хирургия, Journal club, Седмица на медицинското образование, Жестомимичен език и др.) – 50т.
 4. Участие в Workshop с продължителност 3 и повече дни – 30т.
 5. Участие в международен workshop (Summer/Winter Schools, etc.) – 50т.

Забележка!  До двама организатори на кампании.

Забележка! Кандидати, които нямат точки към т.6. “Принос към АСМБ” не участват в класирането.

 1. Участие в срещи на АСМБ /1.11.2015-31.10.2016/
 • Национална среща (НС) – 20т.
 • Общо събрание (ОС) – 15т.
 • Национален Младежки Форум (НМФ) – 10т.

Забележка! Списъците с участници от НС и ОС във формат Excel се качват в драйв до две седмици след провеждане на събитието или се пращат на националните отговорници по обмени.

 1.  Дейности към IFMSA
 • Работа по международни проекти или програми
 • ръководител на реализиран  проект по програма в България – 30т.
 • локални координатори / част от екипа – 20т.
 • Позиции през последния мандат /2015-2016/
 • Избрани по време на пленарна сесия на Генерална Асамблея (GA) – 120т.
 • Избрани по друг начин – 80т.
 • Избрани за заемане на позиция по време на Генерална Асамблея, Euregme:

-Support Person – 60т.

-Session’s Team, CCC, etc – 50т.

 • Международни събития/срещи
  • Делегати (участници), гласувани от УС на АСМБ – през последната година /1.11.2015-31.10.2016/
 • Генерална Асамблея – 50т.
 • Head of delegation = Генерална Асамблея +10т.
 • Регионална Среща (напр. EuRegMe)- 40т.
 • Head of delegation = EuRegMe +10т.
 • SECSE, etc – 30 т.
 •  Трейнъри по време на международни събития: /1.11.2015-31.10.2016/
 • GA, EuRegMe, SECSE etc – 15т.
 • PRET, TNT, SRT, TNET etc – 40т.

8.3.3.        Участие в събития с отворен достъп (TNT, TNHRT,TMET, PRET,TNET, preGA, preEuRegMe, Balkan SCOPH Weekend etc) през последните две години /1.11.2014-30.10.2016/ – 40т.

8.3.4.        За други събития с участиее на IFMSA за последната година (1.11.2015-30.10.2016) (AMEE, WHO, etc) – 50т.

Забележка! Ако делегат на АСМБ по време на международно събитие е същевременно Session`s team, Support person, CCC, etc , получава точки за позицията + 1/2 от точките за делегат. Ако делегатът е трейнър получава точките за трейнър + тези за делегат.

 1. Организиране на събития и конгреси – (1.11.2015- 31.10.2016)

9.1. Международен студентски конгрес:

 • Председател на OC (organizing committee) – 60т.
 • Част от ОС на студентски конгрес – 40т.
 • Допълнителни членове на ОС – 15т.

9.2. Международно събитие към IFMSA (SRT, Balkan SCOPH Weekend, PRET, etc.):

 • Председател на OC – 60т.
 • Част от ОС – 40т.
 • Допълнителни членове на ОС – 15т

9.3. Национални студентски конгреси

 • Председател на OC  – 40т.
 • Част от ОС – 30т.
 • Допълнителни членове на ОС – 10т.

9.4. събития на АСМБ

9.4.1.национална среща

 • Председател на ОК: 30т.
 • Част ОС: 25

9.4.2 Общо събрание

 • Председател на ОС: 25
 • Част:20т.

Забележка! При брой на участниците над 400 се прибавят допълнително 10т. към съответният Организационен комитет.

tpvari6

Контакт с Националните отговорници по обмен:

Иванета Недкова – National Exchange Officer (neo@amsbulgaria.net)

Петя Петрова – National Exchange Officer – Outgoings (neo@amsbulgaria.net)

Жанет Райчева – National Officer on Research Exchange – Incomings & Outgoings (nore@amsbulgaria.net)