За нас

Асоциация на студентите-медици в България – Варнаlogo_amsbАСМБ-Варна е независима, демократична, неправителствена ,неполитическа и нерелигиознаорганизация на студентите по медицина в Медицински Университет „проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“. В сдружението членуват 430 студенти по медицина от първи до шести курс, включително и обучаващи се в англо-езичната програма на университета, представители на повече от 10 държави.АСМБ-Варна осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

  • обединяване на студентите-медици;
  • подобряване на професионалната им квалификация;
  • издигане на социалния статус на студентите медици;
  • обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване напроблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхноторешаване;
  • организиране на международен студентски обмен;
  • представяне пред държавните органи и обществени организации на социалнитепроблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;
  • отстояване на правата и законните интереси на студентите медици;
  • оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните иколективни инициативи на студентите медици.

При осъществяване на своята дейност АСМБ-Варна влиза във връзки и контакти със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина. Сдружението е член на Асоциацията на Студентите-медици в България, International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA),а от 2011 година и на European Medical Students’ Association. През годините АСМБ-Варна осъществява успешни партньорства с неправителствени организации и институции на територията на град Варна, сред които: Община Варна и Дирекция „Превенции“, Национален алианс на хората с редки болести, Регионална Здравна Инспекция, „Клуб 7“,Фондация Отворено Обещeствo, AIESEC-Варна, Асоциация на студентите по дентална медицина – Варна, Асоциация на студентите по фармация – Варна и много други.В сдружението са обособени няколко направления със съответните комитети – Медицинско образование, Репродуктивно здраве и СПИН, Човешки права и мир, Научен и Професионален обмен. Всеки комитет се ръководи от Отговорник и малка работна група.АСМБ-Варна участва, организира и ръководи кампании и семинари на локално, национално и международно ниво сред които са:Седмица на медицинското образование – международен проект осъществен за пръв път през 2012 год в Медицински университет – Варна. Целта на проекта е да промени за една седмица стереотипите на медицинското образование;  да представи на студентите-медици иновативни подходи в обучението;  да поднесе информация, НЕЗАСТЪПЕНА в учебния план; да предизвика интереса на студентите към не толкова популярни специалности; да представи същността и предизвикателствата на най-желаните специалности;Семинар за студенти и ОПЛ “Как да разпознаваме и лекуваме някои редки болести” съвместно с „Национален алианс на хората с редки болести“Болницата за Плюшени Мечета /Тeddy Bear Hospital/ съвместно с „Национален алианс на хората с редки болести“Благотворителен Коледен базар –  съвместната инициатива на студенти от МУ Варна и ученици от IV ЕГ „Фр.Ж.Кюри” се организира в подкрепа на възпитаниците от Дом за деца в риск от с.Суворово, Варненска област.Да оставим своя отпечатък /АНТИ- СПИН Кампания/ – с подкрепата на Дирекция превенции към Община Варна, Медицински университет – Варна и други НПО на територията на град ВарнаКампания “Диабет” организирана със съвместните усилия на Студентски съвет, Асоциацията на студентите по медицина , Асоциацията на студентите по дентална медицина и Асоциацията на студентите по фармация във Варна и клиниката по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Света Марина”.“Заедно в борбата с рак на гърдата” информационна кампания сред населението на Варна. Кампанията се осъществи съвместно от Студентски съвет и АСМБ-Варна като основната цел, която си поставихме е да подобрим информираността на населението и здравната му култура по темата, а като очаквани резултати се стремим към повишаване ефективността на профилактиката и ранна диагностика на рака на гърдата.The Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine (BSYSB) Първият симпозиум за млади учени в областта на биомедицинските науки под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов, ректор на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна. Симпозиумът е част от проекта „ От студенти към студенти с любов към науката”, реализиран от Асоциациите на студентите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Студентски Съвет към Медцински университет.Училище за изготвяне и писане на научни разработки и трудове Обучението се води от опитни докторанти и е предназначено за студентите от всички факултети (Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване), както и специалностите към медицински колеж .Лятна  антиСПИН кампания –  организирана от дирекция „Превенции“ към Община Варна и АСМВ се проведе от 01.08. до 06.08. Доброволци  консултират гражданите, раздават информационни материали и призервативи, насочват желаещите да узнаят своя ХИВ-статус към мобилните кабинети.Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИНКампания „Да научим повече за щитовидната жлеза“ – по случай седмицата на щитовиданата жлеза (21-27 Май) МУ-Варна, Клиниката по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, АСМВ-Варна, АСДМ-Варна, АСФВ- Варна и Студентски съвет към Медицински университет – ВарнаКампания “Хипертония” Във връзка със Световния ден за борба с Хипертонията със съдействието на МУ-Варна, Студентски съвет, АСМБ-Варна, АСДМ-Варна, АСФВ-Варна!Кампания “Чистота” в рамките на кампанията”Да изчистим България”. със съдействието на bTV, МУ-Варна, УМБАЛ “Света Марина”, Студентски Съвет към МУ-Варна, НПСС /Национално Представителство на Студентските Съвети,
ДОКУМЕНТИ: устав на АСМБ